Neuromorfica – Morphing Biologie op silicium

Neuromorfe kaders worden aangedreven door de structuur, capaciteit en flexibiliteit van organische sensorische systemen. Het zijn valse neurale raamwerken die het algoritmische gedrag van de raamwerken van organische wezens kopiëren door middel van bekwame, veelzijdige en slimme controleprocedures.

Ze zijn bedoeld om zich aan te passen, te profiteren van hun omgeving en genoegen te nemen met keuzes zoals organische kaders en niet om te presteren op een manier die beter is dan zij. Er zijn geen pogingen om af te zien van gebreken die in organische kaders zijn ingeboren.

Dit veld, genaamd neuromorfisch ontwerpen, ontwikkelt zich een andere tijd in het registreren met een buitengewone garantie voor toekomstige medicatie, medische zorgoverdracht en industrie. Het hangt af van de vele ontmoetingen die de natuur biedt om utilitaire, solide en succesvolle namaakkaders te creëren. Neuromorfe computercircuits, bedoeld om natuurlijke neuronen te kopiëren, zijn van nature afhankelijk van de optische en elektronische eigenschappen van halfgeleidermaterialen.

Dr. Carver Mead, emeritus opvoeder van het California Institute of Technology (Caltech), Pasadena leidde dit veld. Hij bedacht dat natuurlijke transformatieve patronen meer dan een groot aantal jaren levensvormen hebben opgeleverd waarop architecten zich kunnen concentreren om betere namaakkaders te ontwikkelen. Door vermogens en tactiel gebaseerd gedrag aan machines te geven, kunnen deze kaders wedijveren met menselijke vermogens en brengen ze een convergentie tussen wetenschap, software engineering en elektrisch ontwerpen.

Neuromorfe raamwerken zijn gebaseerd op gelijke geaggregeerde berekening, transformatie, leren en geheugen die lokaal worden geactualiseerd in elke fase van behandeling in de nepneuronen (de computationele componenten).

Eenvoudige circuits, elektrische circuits die werken met onophoudelijk verschillende signalen, worden gebruikt om deze algoritmische cycli te actualiseren met halfgeleiders die werken in de sublimiet of machteloze omkering (een activiteitendistrict waarin halfgeleiders bedoeld zijn om de stroom te leiden, maar de ingangsspanning is iets lager dan de basisspanning, randspanning genaamd, vereist voor typische geleiding) waar ze exponentiële stroomspanningsattributen en lage stromen vertonen.

Dit wereldbeeld van het circuit levert een hoge dikte en een laag krachtgebruik op van bepaalde capaciteiten die rekenkundig geconcentreerd zijn wanneer ze worden vergeleken en verschillende standaarden (triode en immersion operationele districten).

Een triode district werkt halfgeleider met ingangsspanning boven de limietspanning maar met de kanaalbronspanning lager dan het contrast tussen de deurbronspanning en randspanning. Voor immersiedistrict is de ingangsspanning nog boven de limietspanning, waarbij de kanaalbronspanning boven het contrast tussen de deurbronspanning en de flankspanning ligt. Halfgeleider heeft vier terminals: kanaal, ingang, bron en massa. Er stroomt stroom tussen het kanaal en de bron wanneer er voldoende spanning door de deur wordt aangelegd die geleiding mogelijk maakt. De massa is het lichaam van de halfgeleider.

Vervalste neuromorfe kaders worden toegepast in de zones van zien, horen, reukzin, contact, leren, dynamisch, ontwerpherkenning onder andere om zelfvoorzienende kaders te creëren in geavanceerde mechanica, voertuigrichting en verkeerslicht, ontwerpherkenners enzovoort Naarmate de kaders zich ontwikkelen , zouden vervangingen van menselijke delen een significant toepassingsgebied worden. De basisregel is door te kijken hoe natuurlijke kaders deze capaciteiten uitspelen, stevige nepkaders worden gepland.

Dus de manier van denken van neuromorfisch ontwerpen is om algoritmische motivatie van organische raamwerken te gebruiken om nep-raamwerken te ontwerpen. Het is een soort vernieuwende beweging van wetenschap naar ontwerpen die het begrip van de capaciteiten en soorten organische raamwerken omvat en de resulterende transformatie in siliciumchips.

Het onderzoek naar de structuur van de spier in een wezen zet bijvoorbeeld het maken van treinrobots in beweging die niet afhankelijk zijn van substantiële en energievretende servomotoren. Het belangrijkste is om te zien hoe natuurlijke zenuwweefsels met gegevens praten, gegevens overbrengen en meten. Dat zou het voorwoord worden om elektronische gadgets te ontwerpen. Het begrijpen van de organische berekeningen van wezens is cruciaal en centraal om de gegevensportretten van natuurlijke kaders te achterhalen en daarna kaders te creëren die deze afbeeldingen bij hun activiteiten gebruiken.

De belangrijkste natuurlijke eenheid die wordt geëmuleerd in het plan van neuromorfe kaders, zijn de neuronen. De geest van een schepsel is gemaakt van deze individuele rekeneenheden, neuronen genaamd, en de neuronen zijn de rudimentaire vlaggetjes van de sensorische systemen. Neuronen, die een regelmatige vorm hebben, produceren kracht of samengestelde tekens om met andere naburige te spreken.

Ondanks het feit dat deze neuronen vergelijkbaar fit zijn als een viool, produceren verschillende associaties met elkaar, spieren en receptoren verschillende rekenresultaten in natuurlijke kaders: treincontrole, observatie, tastbare bediening, hoorbare voorbereiding, enzovoort. Neuron bestaat uit samengesteld uit van info territorium (de dendriet) en opbrengst zone (de axion) en wordt geassocieerd met verschillende neuronen door neurotransmitters.

Aangezien neuronen de essentiële cellen zijn van de sensorische systemen van een breed scala aan wezens, zou het bouwen van siliciumneuronen (of neuromorfen) die gezegend zijn met centrale levensechte eigenschappen, het kopiëren of demonstreren van de neurale organisaties in natuurlijke sensorische systemen kunnen versterken.

Door bijvoorbeeld naar het netvlies te kijken, worden nepneuronen die de retinale neuronen nabootsen en wetenschap gecreëerd op silicium (het meest reguliere materiaal), galliumarsenide (GaAs) of misschien toekomstige natuurlijke halfgeleidermaterialen.

Four Characteristics of an Adaptive Organization

The Problem of Corporate Extinction

The annihilation of enormous associations is shockingly normal. In the book called The Living Company, writer Arie de Geus found that the normal global Fortune 500 organization just gets by for 40-50 years. In correlation, the normal species life expectancy of warm blooded animals is 1 million years and 11 million years for some bugs.

Given the tremendous contrast among corporate and species endurance, a few inquiries ring a bell. Would it be able to be that the basic administration pyramid is at fault for the annihilation of organizations? What systems would organizations be able to gain from creatures? At last, what type of the board is most appropriate for variation?

Coming up next are brief depictions and instances of four qualities of versatile living beings.

Disseminated Decision Making (DDM)

Ants are brought into the world self-sufficient. Every individual subterranean insect in the province can settle on choices in light of changes in their nearby climate. Through successive communications, ants share data about natural changes and illuminate others about their individual response to the boost. These nearby choices and ensuing associations can prompt shrewd worldwide conduct of the subterranean insect province.

The capacity of people to settle on and share choices can prompt new, aggregate, savvy conduct changes and is known as Swarm Intelligence (SI). Given the portability of numerous workforces and separations between people, SI from subterranean insect states appears to be a characteristic model to mirror in business.

Ricardo Semler constructed his family organization, Semco around these thoughts. Semler puts stock in the DDM model to such an extent, that he allows his representatives set their own terms of business: their hours, wages and innovation. Consequently, his steadfast workers (under 1% turnover) have made Semco one of the most typically beneficial associations in Brazil in the course of the most recent 30 years.

Rushing Behavior

Groups of up to 1,000,000 starlings have been recorded wheeling, dipping and contributing rapid harmony. Running conduct is a result of DDM and clarifies how schools of fish or runs of winged animals can rapidly alter course without damage to each other.

Despite hunters or revelation of a food source, any winged animal can start a group development by choosing to alter its own course. Each winged creature permits itself a pad of room to take into account brisk responses. Different feathered creatures alter their own course of development comparative with everyone around them. This union spreads through the herd a lot of like the wave at a game. For what it’s worth with the wave, those farthest from the purpose of unique development can see the development approach, foresee the necessary changes and respond snappier when it’s their turn.

The nimbleness of enormous associations is more frequently contrasted with the titanic than a herd of winged creatures. The Titanic sank not on the grounds that there was a chunk of ice in its way but since the stumbling transport couldn’t turn rapidly enough to keep away from it. Essentially, the fault of an association’s indolent development is frequently ascribed the size of the representative workforce.

Notably, the world’s biggest business is likewise one of the most light-footed. The US Department of Defense (DoD) needed to get trend-setters in versatile and deft administration. The combat zone is a riotous and dynamic climate, and intentionally running into ice shelves isn’t an alternative. Notwithstanding tremendous size, numerous DoD war zone strategies are nearer identified with running conduct than the Titanic’s development.

To be gotten deft, military organizers at the DoD use Commander Intent. Administrators set the phase of what achievement resembles and enable subordinates to extemporize and adjust to the changing front line conditions continuously. Similarly as with groups of fowls the way to progress for this administration model are practice, responsive, multidirectional and ongoing correspondence.

Investigation

The way toward finding scantily conveyed food sources has been concentrated in numerous species and is ordinarily alluded to as Levy flight. Various examinations have discovered that searching honey bees don’t really take a straight line to their next food source. Or maybe they fly an irregular way, frequently over a significant distance, until it finds another wellspring of dust. At the point when the honey bee makes a disclosure, it investigates a little region strongly then it re-visitations of the hive to enroll others to join investigating the new source.

Food sources are the natural identical to income streams in an association. A typical dependable guideline in business is the 80:20 principle whereby 80% of deals are created by 20% of customers or product offerings. Another, less rich, dependable guideline is that all organizations face steady loss. Given that there are not many wellsprings of income and that those wellsprings of income will unavoidably beat, investigation is a basic part to the advancement of new income streams and the endurance of an association.

Butchery Tex makes a superb case of working environment investigation. Partners at Gore-Tex are needed to invest 10% of their energy testing and investigating on special undertakings and thoughts through “Fiddle Time”. At the point when any partner accepts they have thought of an advancement thought, the Gore-Tex culture directs that they vie for the consideration other’s fiddle time and endeavor to enroll others to join the new undertaking activity. Through this cycle, Gore-Tex has made more than 1000 new items and has kept up steady productivity.

Learning through Play

Lion whelps figure out how to follow, pursue, jump and bring down prey during play. Whelps wrestle and copy both one another and grown-ups to learn fruitful chasing abilities, methodologies and social bonds. As a meat eater, a lion has numerous abilities to learn and they start through play right off the bat throughout everyday life.

Karl Groos, creator of The Play of Man, is credited with a clarification that the more mind boggling the grown-up conduct, the more perky their youngsters. This may clarify why carnivores like lions are more fun loving than herbivores like gazelle. Groos likewise clarified that the sort of play every species partakes in is controlled by the ranges of abilities they have to create. A lions figure out how to chase and the eland figures out how to dodge.

In associations, learning through play seems, by all accounts, to be an upward pattern that foundations are observing. Stanford’s d.School represents considerable authority in development through plan thinking and their napkin declaration plainly fortifies this. The d.School program looks more like a studio of inventiveness than a jail of conventional learning.

Last Thoughts

Bio-mimicry has for quite some time been a typical practice. Modelers of the pyramids, mathematicians like Fibonacci and specialists like Michelangelo all watched and emulated nature (Phi) as motivation for their immortal works of art. So also, the models above recommend that associations can consider characteristic conduct and versatile procedures to improve their opportunity of endurance. Even with extraordinary rivalry and the ascent of the associated purchaser the fate of the executives may look more like an adhocracy than a culture of control.

In my examination I’ve discovered one organization that appears to display these versatile practices. Group Wikispeed author, Joe Justice had a bold objective to construct a 100mpg, street commendable vehicle. In 3 months and for under $30,000, Joe’s overall gathering of volunteers succeeded.